Guitar player / producer / T-99 / The Eminent Stars | NL
50 LICKS cover DVD ‘roots’ guitar lessons | Analog shots (Hasselblad – Kodak & Fuji film)
Essential techniques for blues, roots, rock, jazz, country and acoustic guitar is presented across five new 50 LICKS courses, authored by top TrueFire educators and artists. Each expert instructor, in their respective style, presents 50 ‘must know’ licks in a musical context to demonstrate application, follo
wed by a note-by-note breakdown with insight on technique and feel.
----------
Essentiële technieken voor blues, roots, rock, jazz, country en akoestische gitaar worden gepresenteerd in vijf nieuwe 50 LICKS-cursussen, geschreven door top TrueFire-docenten en artiesten. Elke deskundige instructeur presenteert in zijn respectieve stijl 50 'must know'-licks in een muzikale context om de toepassing te demonstreren, gevolgd door een uitsplitsing van noot tot noot met inzicht in techniek en gevoel.
Back to Top